O nás

JAK JSME ZAČALI BÝT ( v Klášterci nad Ohří )

S trochou neskromnosti si dovolím tvrdit, že na „počátku“ všeho byl divadelní kroužek při Kulturním domě v Klášterci nad Ohří. Samozřejmě, že nebyl prvním divadelním souborem ve městě. První divadelní spolek, o kterém víme, byl v Klášterci založen již roku 1860. Další ochotnická vlna přišla po roce 1945 a byla přeťata až rokem 1968. To všechno je známo. Oním „počátkem“ však myslím novodobou divadelní tradici v Klášterci, která kontinuálně trvá od roku 1970 až do dnešních dnů.
Ale pojďme k věci. Ano, na počátku všeho divadelní kroužek při Kulturním domě v Klášterci nad Ohří, který na přelomu osmdesátých a devadesátých let minulého století přijal název „Divadelní společnost KLAS“ ( KLášterecká Amatérská Společnost ).
První odnož KLASu, soubor Kandrdas, vznikla v roce 1993. Její počátek bych popsal tak, že parta „mladých“ se už nemohla dívat na ty „staré, zasloužilé“. A tak vzniklo další, tehdy autorské divadlo se zaměřením na dětské diváky.

JAK JSME ZAČALI BÝT PRÁVNĚ SUBJEKTIVNÍ ( v Klášterci nad Ohří )

V roce 1997 se začalo veřejně hovořit o privatizaci Kulturního domu v Klášterci nad Ohří. KLAS měl slušný fundus, ovšem registrovaný na Kulturní dům. Jediné řešení – právní subjektivita a převod majetku.
V září roku 1997 založili členové Divadelní společnosti KLAS Sdružení občanů pro podporu ochotnického divadla, které v roce 2004 přijalo název po svém zakládajícím souboru, tedy Sdružení Klas. Velmi úzký vztah ke Kulturnímu domu však máme dodnes.

JAK JSME ZAČALI BÝT SDRUŽENÍM PODPORUJÍCÍM

Z počátku nijak. Kandrdas byl od roku 1998 na nás již nezávislý a lidé v nově založeném sdružení byli v podstatě totožní s lidmi ze společnosti KLAS.
I když…! Získali jsme od radnice, jako sdružení, do pronájmu vlastní zkušebnu. Dostávali jsme, jako sdružení, dotace a cílevědomě jsme, jako KLAS, množili technické vybavení. Začali jsme, jako KLAS, zkoušet s renomovaným autorem a režisérem Pavlem Fialou novou hru. Zkušebnu jsme kdykoli, jako sdružení, měnili v divadelní sál a svobodně hráli představení.
Z původní zkušebny jsme byli, jako sdružení i jako KLAS, po nějakém čase vypovězeni, ale brzy jsme dostali od města náhradní. A zkoušeli jsme s renomovaným autorem a režisérem další hru. Sdružení se stalo pro společnost KLAS servisní organizací.
To vše nemohlo ujít pozornosti lidí, kteří uvažovali o vlastní divadelní aktivitě a hledali servis. Činnost sdružení, alespoň zpočátku, nebyla až tolik podporující, ale byla docela jistě inspirativní.
A výsledek se brzy dostavil. Po roce 2002 se přihlásil soubor Klapot, vznikly soubory Pyramida, Zdrhovadlo, Bez angažmá. Kandrdasu se narodil Kandrdas junior, začali zkoušet divadlo na Gymnáziu… Zkrátka došlo to tak daleko, že od roku 2003 pořádáme v Klášterci vlastní divadelní přehlídku. A tu, stejně jako činnost některých ze jmenovaných souborů, již plně podporuje Sdružení Klas.
Netvrdím, že divadelní renesance v Klášterci nastala pouze díky Sdružení Klas. Chci pouze připomenout, že na počátku všeho byl divadelní kroužek při Kulturním domě v Klášterci nad Ohří a z něho vyrostli a rostou ( bez ohledu na souborovou příslušnost – jak doufám ) divadelníci, komedianti, nositelé tradic, šašci, nastavená zrcadla i naturščici. Zkrátka „mužstvo“ tak silného ducha, že neztrácí optimismus, i když hraje drtivou „přesilovku“ na diváky.

Dobrý duch sdružení Jan Milota